R.K. Parochie Sint Odulphus van Brabant, vijf Kerken met Stip

odulphus-illustratieDe Rooms Katholieke parochie Sint-Odulphus van Brabant heeft actieve, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschappen in Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Spoordonk en de Beerzen zijn delen van de gemeente Oirschot. Onze gemeenschappen zijn plaatsen waar iedereen welkom is en gerespecteerd wordt. Wij hebben oog voor elkaar en laten ons inspireren door de woorden en daden van Jezus Christus.

Kenmerken van de parochie
Activiteiten:
Naast de pastorale verantwoordelijkheden van de priesters en diakens zijn veel vrijwilligers beschikbaar voor parochiesecretariaat, interieurverzorging, versieren, koren, liturgische groepen, sacramentenvoorbereiding, distributie nieuwsbrieven, ledenadministratie, bezoekgroepen, organisatie lezingavonden en bezinning, websiteonderhoud of andere werkzaamheden.

Aandachtspunten voor Kerken met Stip:
Het beeld van de parochie wordt in sterke mate bepaald door de interne dynamiek; door de houding die mensen tegenover elkaar aannemen en de manier waarop iedereen de schouders onder de parochie zet. Het niveau van participatie, acceptatie en verbondenheid is hoog.
Het is prettig in één van de kerken te zijn, een gesprek aan te gaan met andere leden van de parochie of met één van de pastores.
Er is ruimte voor verdieping door het bijwonen van lezingavonden van de oecumenische Stuurgroep Kerk en Samenleving.
De feestdag van Sint Odulphus wordt opgeluisterd met een processie door Best.
De meimaand is een reden voor druk bezochte bijeenkomsten in de bedevaartkapel van de H. Eik in Oirschot.

De parochiekerken en de contactinformatie:
De parochie Sint Odulphus van Brabant is in 2013 door een fusie van vijf parochiekerken tot stand gekomen. Alle vijf kerken zijn lid van de Vereniging Kerken met Stip.

Onze parochie heeft een algemene contactpersoon voor Kerken met Stip. De activiteiten voor Kerken met Stip voor ex-gedetineerden zijn de kinderschoenen ontgroeid en bereiken snel een niveau van volwassenheid.
Christ van Oers bouwt dit verder uit in de parochie en bevordert de samenwerking tussen de parochiekerken en de samenwerking met regionale parochies.
Hij treedt op als contactpersoon voor de Kerken met Stip.
Christ is bereikbaar:
mobiel:. 06 24962330
tel: 0499 850621
e-mail: KerkenMetStip@odulphusvanbrabant.nl 

H.Antoniuskerk, Best
Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best

Vieringen:  Eucharistie – zondag 11:00 uur

Sint-Odulphuskerk, Best
Hoofdstraat 35, 5683 AC Best

Vieringen:  Eucharistie – zondag 11:00 uur    
    
Sint Petrusbasiliek, Oirschot
Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Vieringen: Eucharistie – zondag 11:00 uur
    
H.Bernadettekerk, Spoordonk
Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Vieringen:  Eucharistie – zondag 11:00 uur    
    
Sint Willibrorduskerk, de Beerzen
Willibrordstraat 16 , 5091 CD Middelbeers

Vieringen: Eucharistie – zondag 11:00 uur

Bezoek:
Een bezoek aan de parochiekerken of hun parochiecentrum is natuurlijk mogelijk. Maak dan wel van tevoren een afspraak via e-mail of telefoon. Gebruik steeds het kernwoord Kerken met Stip om de juiste personen voor ontvangst te mobiliseren.

De parochiedorpen zijn bereikbaar:
Auto:
Best ligt nabij een knooppunt van autosnelwegen. De A58 van Tilburg naar Eindhoven, de A2 van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven en de A50 van Nijmegen naar Eindhoven. Oirschot is bereikbaar via de A58 van Tilburg naar Eindhoven.
Trein:
In Best is een NS-station. Er zijn treinverbindingen (sprinter) naar onder andere Eindhoven, Den Bosch en Tilburg.
Bus:
Vanaf NS Station Best zijn er busverbindingen met onder andere Oirschot en de Beerzen.

Parochie algemeen:
Het centrale parochieadres is in Oirschot, op loopafstand van de Sint-Petrusbasiliek:
Parochie Sint-Odulphus van Brabant
Nieuwstraat 17a
5688 BD Oirschot

De reguliere eucharistievieringen op zondag staan hierboven. Daarnaast worden in de kerken doordeweekse woord- en communievieringen gehouden. Informatie daarover staat op onze website. Op de Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis worden de tijden aangepast. Ze worden dan ook gepubliceerd in de website en in een nieuwsbrief.
De parochie heeft in alle kerken en gemeenschappen een ruim vrijwilligersbestand die activiteiten ontplooien op een groot aantal liturgische, catechetische gebieden maar zeker ook op diaconale werkvelden.  
Fusieparochies hebben vaker een negatieve connotatie, wellicht als effect van de wetmatige besluiten. Sint-Odulphus van Brabant wordt juist gekenmerkt door een gezamenlijke visie op de toekomst en de wil om daar samen vorm aan te geven.

klik hier voor de website

Onderstaande kaart verwijst naar het hoofdadres van de parochie: