Evangelische gemeente De Pijler

Ketelmeerstraat 90
8226 JX LELYSTAD


Het kerkgebouw is gelegen aan de rand van de stad, vlak bij de A6 richting Almere en is met de bus vanaf het centrum/station goed bereikbaar. Vanaf het station de stadsbus 2, richting Landerijen en uitstappen bij de halte Slotenlaan. Het is dan nog twee minuten lopen. In totaal ongeveer 10 minuten reistijd.

De Pijler is een grote eigentijdse evangelische gemeente. Zij willen een open, hartelijke gemeente zijn waar mensen zich welkom weten. Bij de ingang zijn er leden om mensen welkom te heten. Voor vragen staan zij open en zijn aanspreekbaar.
Tijdens de dienst wordt er tijd genomen om in te zingen o.l.v een band (‘De tijd van aanbidding’) en is er een preek waardoor we met elkaar God en Zijn Woord weer beter mogen leren kennen. Daarnaast wordt ter ondersteuning van de preek of het thema soms een filmpje of dramastuk vertoond.

De kerkdiensten: zijn op iedere zondag van 10 tot 11.30 uur en na afloop is er koffie en thee, met de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te gaan. Op de eerste zondag van de maand is er een gastendienst met een laagdrempelig karakter; een voor nieuwelingen in de gemeenschap begrijpelijke viering.

Activiteiten: Door de week zijn er activiteiten in kleinere groepen voor mensen om elkaar 1x per 2 weken te ontmoeten voor een gezellig samenzijn en elkaar beter te leren kennen. Veelal om over het thema van de dienst (of anders) door te praten en samen te bidden.

De Pijler maakt deel uit van het IDO- Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Het IDO heeft twee inloophuizen in Lelystad, waarvan één in de buurt van de Pijler. In de inloophuizen worden door de week een aantal maaltijden geserveerd voor een kleine bijdrage ( ± 2 €) en zijn er vrije inloop uren met gratis koffie en thee.

Contact:
E: pastoraat@pijler.nl

Website: www.pijler.nl