DOELSTELLING

DOELSTELLING

Kerken met Stip: om het leven lichter te maken

Kerken met Stip is een vereniging van 75 kerken die zich inzetten om contact op te bouwen met mensen in een sociaal kwetsbare levenssituatie. Niet iedereen kan zelf een netwerk opbouwen om het leven te delen. Daarom bemiddelt diaconaal pastor Ikenius Antuma in een contact tussen een deelnemer en een vrijwilliger van de kerk.

Mensen met allerlei verschillende achtergronden kunnen gebruik maken van Kerken met Stip. Mensen die uit detentie komen, maar ook mensen met een instellingsachtergrond, of zomaar iemand die op zoek is naar een regelmatig contact met iemand anders. Een steunend contact.

Een vrijwilliger heeft regelmatig persoonlijk contact met een deelnemer. Als er niet direct een vrijwilliger ter plaatse beschikbaar is, kan gezocht worden naar iemand die wil corresponderen of bellen met de deelnemer. In het contact kunnen leuke, maar ook verdrietige dingen worden gedeeld. En je kunt zo nu en dan samen iets ondernemen. Ook is het mogelijk om aan de activiteiten van een kerkgemeenschap deel te nemen. Leuk aan Kerken met Stip is dat er een hele diversiteit aan kerken beschikbaar is.

De deelnemers en de vrijwilligers zijn ook verbonden met het landelijk verband van Kerken met Stip. Dat verband wordt de ‘Landelijke My Home Community’ genoemd. My Home geeft aan waar het in het contact om gaat: dat de deelnemer zich gelukkiger gaat voelen in zijn/haar eigen levenssituatie. Er wordt gewerkt aan wederkerigheid, zodat mensen over en weer iets voor elkaar betekenen. Iets moois van het leven maken. Daardoor wordt het leven lichter, minder donker en zwaar en er komt ook een beetje meer perspectief.

Maandelijks ontvangen deelnemers en vrijwilligers de landelijke Goed Nieuwsbrief van de community. Ook kan in de community worden gevraagd een kaarsje voor iemand aan te steken in een van de deelnemende kerken.

Wilt u dit werk financieel ondersteunen dan kunt u een gift overmaken naar:
NL43 INGB 0006 0528 22
t.n.v.  Vereniging Kerken met Stip, Den Haag.
Uw gift kan mogelijk met de belasting verrekend worden:
Kerken met Stip heeft een ANBI status met registratienummer: 850450615