Lukaskerk

Om en Bij 2
2512 XP DEN HAAG

De Lukaskerk ligt in de Schilderswijk van Den Haag en is bereikbaar met tramlijn 6, 4, 3 en 2.

Kerkdiensten: zondag 10.15 uur, met na afloop koffie  en napraten met elkaar en met de predikant. Deur open om 9.30 uur. In de diensten is er bij de gebeden gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Er worden liederen van Oosterhuis gezongen, maar ook uit Taizé en het nieuwe liedboek.

Op de derde zondag van de maand is er om 10.15 uur een viering in de kring die als het ware wordt voorbereid op de woensdag voorafgaand aan deze zondag. Om 18.00 uur is er dan een kringviering, gevolgd door een maaltijd met gesprek.

Kenmerken: de Lukaskerk is een kleine Protestantse Gemeente, waar ook mensen met (of zonder) ander geloof van harte welkom zijn en uitgenodigd worden om mee te doen. De Lukaskerk is een buurtgerichte ontmoetingsplek, maar ook wel voor bewoners uit de hele stad, met onderlinge zorg en aandacht. Iedereen mag meedoen, iedereen mag erbij horen.

Activiteiten:
Dinsdag vanaf 17.00 uur Nederlandse maaltijd.
Eens in de 14 dagen op woensdagmiddag leerhuis: gemeenteleden en andere belangstellenden komen bij elkaar om te praten over onderwerpen die door henzelf worden aangedragen. Zie voor de data de website
Op donderdag is de Lukaskerk uitgiftepunt van de voedselbank. ’s Middags bent u vanaf 14.00 uur welkom om een kopje koffie of thee te drinken met de koster. Meeste donderdagmiddagen is ds Trinette aanwezig.
Een keer per 2 maanden worden nieuw ingekomenen uitgenodigd (verder) kennis te maken met de Lukaskerk en met elkaar.
De predikant en de kerkenraadsleden zijn dan aanwezig.

Er heerst bij de Lukaskerk een warme sfeer. Er is een diaconaal werkster actief om meer verbindingen te leggen tussen kerk en wijk. Er is een actieve diaconie ten behoeve van vrouwen, allochtonen, dak- en thuislozen, (uitgeprocedeerde) asielzoekers en kansarmen. Daarnaast wordt er individuele hulp verleend.

Contactpersoon: Margriet Quarles van Ufford
T: 0612112651
E: lukaskerk@hotmail.com

Diakonaal werker: Joline van Poppel
T: 070.3181616
E: jvanpoppel@stekdenhaag.nl

Dominee: Trinette Verhoeven
T: 0703470873
E: wtv.verhoeven@hetnet.nl

Website: www.lukaskerk-denhaag.nl