La Sagrada Familia

La Parroquia de Hispanohablantes ‘Sagrada Familia’
Iglesia/kerk:    
Hildegardisstraat 50

La Sagrada Familia ligt in Rotterdam Noord.

Kerkdiensten:

De kerkdienst in het Spaans is elke zondag om 13.00 uur.

La Sagrada Familia is een Rooms Katholieke multiculturele geloofsgemeenschap voor mensen uit meer dan 20 Spaans sprekende landen en richt zich onder meer op vrouwen en (ex-)gedetineerden. Deze gemeenschap hecht groot belang aan onderlinge ontmoeting en ondersteuning.

Activiteiten:
– Zuid Amerikaans koor, gebedsgroep, kindernevendiensten.
– Hulp bij juridische en psychische problemen
– Werkgroep ‘ Apoyo a la Mujer’ voor praktische steun aan vrouwen (tel: 010 4677118)
– Vrijwilligersgroep ‘ El Grupo Visita Carcel’ bezoekt gedetineerden en verleent

medewerking aan kerkdiensten in verschillende gevangenissen.

Contactpersoon: Francisco Liket
T: 06 41990939
E: franciscoliket1968@gmail.com

Secretaría/kantoor:
Verbraakstraat 23
coordinadora Parroquial  t: 06 82198644
e: p.h.sagradafamilia@gmail.com

Voorganger: padre Theo Hansen
T: 0616.925.358

Inlichtingen: Carolina Bernal
T: 06 23527845
E: bestuur@nuestracasarotterdam.nl

website