La Sagrada Familia

La Parroquia de Hispanohablantes ‘Sagrada Familia’
Iglesia/kerk:       
Hildegardisstraat 50

La Sagrada Familia ligt in Rotterdam Noord.

Kerkdiensten:

De kerkdienst in het Spaans is elke zondag om 13.00 uur.
 
La Sagrada Familia is een Rooms Katholieke multiculturele geloofsgemeenschap voor mensen uit meer dan 20 Spaans sprekende landen en richt zich onder meer op vrouwen en (ex-)gedetineerden. Deze gemeenschap hecht groot belang aan onderlinge ontmoeting en ondersteuning.

Activiteiten:
– Zuid Amerikaans koor, gebedsgroep, kindernevendiensten.
– Hulp bij juridische en psychische problemen
– Werkgroep ‘ Apoyo a la Mujer’ voor praktische steun aan vrouwen (tel: 06 1665 4349)
– Vrijwilligersgroep ‘ El Grupo Visita Carcel’ bezoekt gedetineerden en verleent medewerking aan kerkdiensten in verschillende gevangenissen.

Contactpersoon: Mayenka Albarazzin
T: 0640.869.897
E: mayenka@chello.nl

Contactpersoon: Tuti Suardi: 06 1617 8942

Secretaría/kantoor:
Verbraakstraat 23
tel. 010 – 436 12 88 
p.h.sagradafamilia@gmail.com

Voorganger: pastora Mw. Viki Alberdi
T: 0616.925.358

Inlichtingen: justitiepastor René Akkermans 
T: 0180.559.186
E: r.akkermans@dji.minjus.nl

website