De Lichtboog

Kruisboog 22
3994 AE HOUTEN

De Lichtboog in Houten is gelegen in de wijk Kruisboog. Het kerkgebouw is tien minuten lopen vanaf het NS-station via “De Molen’.

De eerste kerkdienst is op zondag om 11.30 uur, de tweede om 14.00 uur, met na afloop koffie drinken. Na elke dienst wordt er ook gebed aangeboden voor wie dat wil.

Deze geloofsgemeenschap is een actieve, protestantse, overwegend jonge gemeenschap met een evangelische inslag. De kerkdiensten zijn levendig met een band, opwekkingsliederen en een stevige preek. De gemeente telt 1350 leden en is ingedeeld in kerngroepen van 10 á 12 personen.

Activiteiten: eens per maand is er een eetcafé. Ook zijn er alfacursussen, relatiecursussen, een introductiecursus voor nieuwe leden, onderwijsprojecten en gebedsgroepen. Er zijn veel activiteiten waar vrijwilligers bij nodig zijn.

Gedetineerden die dat wensen, kunnen op de dag van invrijheidstelling bij de poort van de P.I. worden afgehaald, mits dit tijdig met de coördinator wordt afgesproken (vaak worden gedetineerden onverwacht in vrijheid gesteld; we doen wat haalbaar is). In De Lichtboog is het de gewoonte om met ex-gedetineerden enkele gezamenlijke afspraken te maken.

Coördinatie en aanmeldingen: Arnoud Aalbers.
T: 030.637.83.66 of 030.280.46.28 (werk).
E: ga.aalbers@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Martin Liefhebber
T: 030.637.88.08.

website