Catharinakerk parochie Sint Joris

Begijnenhof 2
5611 EL Eindhoven

Kerkgebouw: De stadskerk Sint Catharina is gevestigd aan het Catharinaplein hoek Kerkstraat-Stratumseind. De kerk is herkenbaar aan de twee torens.

Kerkdiensten: iedere  dinsdag om 12.15 uur, zondag om 9.30 uur eucharistieviering. Koffiedrinken na afloop.

Oecumenische vieringen: woensdag een gebed en meditatieviering met daarna een lunchconcert, donderdag gebedsviering met Taizé liederen, vrijdag getijdengebed met orgelmuziek. Deze vieringen zijn allen om 12.15 uur. Evensong (vesper op zijn Anglicaans) de derde zondag van de maand 17.00 uur. Bij herdenkingen rond vrede en vrijheid en andere bijzondere gebeurtenissen zijn in deze kerk oecumenische vieringen.

Kenmerken: de locatie Sint Cathrien is een kleine geloofsgemeenschap die open en oecumenisch gezind is en die de diaconie een warm hart toedraagt.  Met de  verschillenden koren biedt de Catharinakerk  een veelzijdig kerkmuzikaal repertoire. De kerk is van dinsdag t/m zondag geopend.

Activiteiten door de week: in de ontmoetingsruimte is er op  dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30- 16.30 uur een aanbod van rust, een gesprek, een kop koffie, om 12.15 uur een viering en daarna eventueel een eenvoudige lunch voor ieder die aanschuift. Woensdag van 10.30 tot 13.30 uur gastvrijheid.  Dit wordt verzorgd door het ‘Open Huis Sint Cathrien’.  www.openhuiscathrien.nl

Steunpunt Materiële Hulpvragen geeft aan mensen die in Eindhoven wonen advies, verwijzen naar de juiste instanties en tijdelijke concrete hulp als andere hulp onmogelijk is. Men kan telefonisch een afspraak maken op dinsdag en donderdag tussen 9.30-11.30 uur, via nummer 040-2571897. www.smh-eindhoven.nl

Contactpersonen:

Beheerder L.Mulkens:
tel:  06-41679862

Pastoraal centrum Sint Joris:
tel:  040-2110467
email: info@parochiesintjoris.nl

Voorgangers :
René Wilmink (pastoor)
tel: 040- 2110467
email:  r.wilminkpr@gmail.com

Rob Kosterman (diaken stadsdiaconaat)  
tel:  06-44135327
straatpastoraat.ehv@gmail.com

Een pastoraal gesprek is altijd mogelijk, op afspraak. Of loop de kerk eens binnen, vaak is iemand van het pastoraal team aanwezig.

website:  www.parochiesintjoris.nl