Baptistengemeente Silo

Herenstraat 34-36
3512 KD UTRECHT

De Silogemeente staat in de binnenstad van Utrecht. De kerkdiensten beginnen ‘szondags om 10.00 uur en na afloop is er koffiedrinken.
Het is een hechte, overzienbare, protestantse geloofsgemeenschap waarvan de leden uit de hele provincie Utrecht komen. Baptisten laten zich dopen op grond van eigen keuze voor het geloof en door volledige onderdompeling.
De Silogemeente wordt veel bezocht door ex-gedetineerden. Silo voelt zich vanouds verantwoordelijk voor daklozen en gevangenen. Voel je welkom!

Activiteiten:
– maandelijks een gezamenlijke, warme maaltijd met gasten
– ontmoetingsgroepen voor diverse leeftijden
– activiteiten rondom zang en muziek, bijbel en maatschappelijke nood

Contactpersoon: dhr. H. Baas 
T: 030.666.47.98
E: secretariaat@silogemeente.nl

Voorgangers: 
Ds. Arjan Noordhoek
T:   030.231.50.57
E:   ajnoordhoek@silogemeente.nl

Ds. Regien Smit
T:   030-6970338
E:   regiensmit@silogemeente.nl

Website Silogemeente