Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente Hoorn

Grote Oost 43
1621 BR HOORN

Kerkgebouw: een monumentaal pand in het hartje van Hoorn aan de Grote Oost, op 200 meter van de Roode Steen, het centrale plein van de stad. Vanaf NS station Hoorn is het ongeveer 15 minuten lopen.

Kerkdiensten: iedere eerste en derde zondag van de maand. Aanvang 10 uur. Duur: ongeveer een uur. Zang (liederen, psalmen), overdenking, waarin ook gelezen wordt uit de bijbel of een ander verhaal of gedicht. Na iedere dienst koffie, thee, (gezelligheid).
Als er een vijfde zondag is, is er meestal een bijzondere kerkdienst.

Kenmerken: een kleine en gastvrije vrijzinnig protestantse gemeente.

Activiteiten: We hebben meerdere gesprekskringen, er zijn geregeld filmavonden en lezingen. Zie hiervoor onze website:www.foreestenhuis.nl

Predikant:  Jan Berkvens
tel: 06-83044374 en 06-57040320
email: jan@domineeberkvens.nl

Contactpersoon voor Kerken met Stip:
mevr. Irène Niemeijer
e-mail: secretaris@foreesthuis.nl
tel.: 0229-246939