Leger des Heils

Horizonstraat 77
6446 XA BRUNSSUM
Kerkgebouw: in wijk Treebeek. Bereikbaar met bus 21, 41, 42, 51, uitstappen halte Emmaplein / Akerstraat Noord

Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur. Er is koffiedrinken na afloop.

Kenmerken: het Leger des Heils, een internationale evangelische beweging, is onderdeel van de universele christelijke kerk. Als geloofsgemeenschap wil zij het evangelie van Gods liefde uitdragen en mensen helpen ook in hun materiële of sociale nood.

De vier kernfuncties van het Leger des Heils zijn Evangelisatie, Dienstbaarheid, Verbondenheid en Geestelijke groei.

De vieringen bieden: eenvoudige uitleg van de Bijbel, vrolijke liederen met  inzet van een muziekkorps en zangkoor. Deelname van de gelovigen door gebed en getuigenis is mogelijk

Activiteiten: door de week in het gebouw aan de Horizonstraat 77 te Brunssum:
Elke woensdagochtend tussen 10 en 12 uur koffieochtend en verkoop van tweedehands kleding voor wie maar wil.
Maandelijks op donderdag (aanvang 19.30 uur) een gespreksavond over een actueel onderwerp met een daarbij passend Bijbelgedeelte. Hier gaat  een  maaltijd aan vooraf.

Op donderdagochtend is er van 10.00 – 12.00 uur “de Huiskamer van de Buurt”. Een gezellig, geheel informeel, samenzijn met gewoon spontane inloop. Koffie en thee. Wat praten samen, of spelletjes spelen, ook sjoelen kan, en zo meer…

Op aanvraag: cursus Geloof en leven
Op maandagavond, 20 uur, is er wekelijks een gevarieerde vrouwenontmoeting
Er kan geklust worden.

Voorgangers: C.W. van Beijnum en C. van Beijnum-Bijl (majoors)

T: 045.521.10.60 of 045-522.76.96.
E: korps.treebeek@legerdesheils.nl

Contactpersoon: Sjaak den Hollander
T: 046.481.02.05.
E: jjdenhollander@planet.nl

Website: Leger des Heils Brunssum