Tomaskerk (RK)

Donderbergweg 45
6043 JA ROERMOND

De Tomaskerk ligt in de Roermondse wijk ‘De Donderberg’

Kerkdiensten: op zondag om 10 uur, eucharistieviering, en van maandag t/m vrijdag om 9 uur, steeds met koffiedrinken na. Een keer per maand viert de Sri Lankese katholieke gemeenschap in hun eigen taal eucharistie, met aansluitend maaltijd.
Een keer per maand op dinsdagmorgen 8.30 uur meditatieve viering met aansluitend eucharistie.

Kenmerken: een duidelijk katholieke gemeenschap met een zeer breed aanbod voor uiteenlopende gemeenschappen zoals zoekende mensen, neo-katechumenen, kinderen, tieners (LIFE-TEEN) en ouderen, koren, de Sri Lankese gemeenschap, verstandelijk gehandicapten (Geloof en Licht) en mensen in het gevang. Sinds jaar en dag vinden enkele taakgestraften hun heil bij werkzaamheden in en rondom de kerk. Sommigen van hen blijven als parochiaan of vrijwilliger betrokken. Twee diakens zijn actief in het Huis van Bewaring.

Activiteiten vinden alle plaats in het Centrum voor Geloofsverdieping in de Tomaskerk:
Alfacursus, met voorafgaand een maaltijd.
Iedere derde vrijdag van de maand een filmavond met nagesprek en bezinning.
Verder allerlei vormen van catechese, gebeds- (biddende moeders) en gespreksgroepen (een mannengroep en een 60-plussersgroep), huisretraites en geloofsverdieping met persoonlijke begeleiding door een priester.
Er is een dagkapel voor persoonlijk gebed en regelmatig worden er te voet of op de fiets bedevaarten georganiseerd.

Contactpersonen: dhr en mevr. Thomas
Tel: 0475330236.
email: contact@parochieroermond-oost.nl

Voorganger: pastoor Wilson Varela
T: 0475332837.
E: wilson_varela@hotmail.com

Parochiebureau geopend van maandag tm. vrijdag tussen 10-12.00 uur
T: 0475337630

Website