Straatpastoraat Stem in de stad

Nieuwe Groenmarkt 10
2011 TW HAARLEM

Vieringen in het Aanloopcentrum van Stem in de Stad:
elke laatste zondag van de maand om 12 uur een laagdrempelige Stem-inn viering rondom een thema georganiseerd vanuit het straatpastoraat. Na afloop koffiedrinken.

Activiteiten door de week van Stem in de Stad:
het Aanloopcentrum is zat/zon/ma/ van 14 tot 16 uur open.
Di/woe/don/vrij van 11 tot 16 uur open.

Eetvoorziening op ma/woe/vrij van 17 tot 17.30 uur.

Diaconaal spreekuur: ma/wo van 14 tot 16 uur. Donderdag van 11 tot 13 uur. Hier is veel bemiddeling naar hulpverlenende instanties mogelijk.

De straatpastor is op straat en in het aanloopcentrum en telefonisch aanspreekbaar.

Contactpersonen:
Straatpastor Joris Obdam
T: 023.534.428.91
Wim Blüm
T: 023.531.116.55 
E: Groenmarktkerk@gmail.com

Als u informatie zoekt over huren van de kerk voor concerten, neem contact
op met Hans Kuijt, voor de Stichting Nieuwe Vrienden van de Groenmarktkerk,
hanskuijt@hetnet.nl

Website: www.stemindestad.nl