Straatpastoraat Den Haag

Westeinde 101
2512 GW DEN HAAG

Kerkgebouw: Stadsklooster in het centrum van de stad. Bereikbaar met tramlijn nr. 2, 6, 3 en 4

Kerkdiensten:
vrijdag om 17.00 uur
Koffiedrinken na afloop

Kenmerken:
Open, oecumenische gemeenschap, gastvrij met een katholieke en een protestantse straatpastor aanwezig, naast een bundel vrijwilligers.

Vieringen: Erg laagdrempelige gebedsdiensten in de Jozefkapel van het Stadsklooster met veelgebruikte liederen, dialoog en bijbellezing met korte uitleg. Een belangrijke plaats hebben de gebeden, waarbij de aanwezigen hun eigen inbreng kunnen hebben, onder meer bij het aansteken van een kaarsje. Op verschillende momenten meditatieve muziek, om over de dingen na te denken. Ook mensen die er niet (kunnen) zijn worden niet vergeten, want elke week worden er vanuit de viering enkele kaarten verstuurd.

Na de zegen is er een gezamenlijke maaltijd in een andere zaal van het Stadsklooster, verzorgd door vrijwilligers van het straatpastoraat of de Engelstalige parochie Our Saviour.

Activiteiten door de week: 
De straatpastores lopen op straat en zijn direct en telefonisch aanspreekbaar. Op straat vinden de ontmoetingen plaats. Veel bemiddeling naar instanties toe.
Met Kerstmis is er een aparte viering. Zomers een bescheiden barbecue.

Contactpersoon:
Mariette Brekelmans
Voorgangers(s):
r.k. pastor Mariette Brekelmans
T:  06 250.251.20
Prot. dominee Klaas Koffeman      
T: 06 5589 5582
E: straatpastoraat-denhaag@hotmail.com

Website:  Straatpastoraat

Print Friendly, PDF & Email