Straatpastoraat Den Haag

Postbus 371
2501 CJ DEN HAAG

Kerkgebouw: (alleen op vrijdagmiddag) St. Jozefkapel bij het Stadsklooster in het centrum van de stad. Westeinde, 101-A. Bereikbaar met tramlijn nr. 2, 6, 3 en 4,
halte Brouwersgracht.

Kerkdiensten:
vrijdag om 17.00 uur
Maaltijd na afloop
Kenmerken:
Open, oecumenische gemeenschap, gastvrij met een katholieke en een protestantse straatpastor aanwezig, naast een groep vrijwilligers.
Vieringen: Erg laagdrempelige gebedsdiensten in de Jozefkapel van het Stadsklooster met veelgebruikte liederen, dialoog en bijbellezing met korte uitleg. Een belangrijke plaats hebben de gebeden, waarbij de aanwezigen hun eigen inbreng kunnen hebben, onder meer bij het aansteken van een kaarsje. Op verschillende momenten meditatieve muziek, om over de dingen na te denken. Ook mensen die er niet (kunnen) zijn worden niet vergeten, want elke week worden er vanuit de viering enkele kaarten verstuurd.
Na de zegen is er een gezamenlijke maaltijd in een andere zaal van het Stadsklooster, verzorgd door vrijwilligers van het straatpastoraat of de Engelstalige parochie Church of Our Saviour.

Activiteiten door de week: 
De straatpastores lopen op straat en zijn direct en telefonisch aanspreekbaar. Op straat en in de dag- en nachtopvang vinden ontmoetingen plaats. Veel bemiddeling naar instanties toe.
Op de vrijdag voor Kerst is er een aparte viering. ’s Zomers een bescheiden barbecue.

Contactpersoon:
Nico Binnendijk
Tel: 06-558 955 82
Straatpastors: 
Kitty Mul
tel: 06 250 251 20 

e-mail: straatpastoraat-denhaag@hotmail.com

Website:  Straatpastoraat