St. Bonifatius Parochie

Klokkeluiderstraat 10
1315 EJ ALMERE

Kerkgebouw:
De kerkdiensten hebben plaats in het Oecumenisch Kerkcentrum De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10 in Almere, ongeveer 10 minuten lopen vanaf NS station Almere- Centrum. De parochie deelt het kerkgebouw met de PKN en de Evangelische Broedergemeente.

Kerkdiensten:
Zaterdag om 19.00 uur en zondag om 9.15 en 11.00 uur.
Na afloop koffiedrinken. Tijdens de zondagsvieringen is er crèche voor de allerkleinsten, en voor kinderen van de basisschool kinderkerk. De kerk is dagelijks op vaste tijden open, zodat men er in alle rust een kaarsje kan aansteken.

Kenmerken:
De Sint Bonifatius parochie is veruit de grootste rooms-katholieke gemeenschap in Almere. Men wordt er hartelijk ontvangen. Elk weekend zijn er eucharistievieringen voor jong en oud. Er komen mensen met geheel verschillende achtergronden, zowel qua opleiding als herkomst (onder andere uit Suriname, de Antillen en Azië).

Doordeweekse activiteiten:
Bijbelgroepen, kinder- jongeren- en gemengde zangkoren. In de kerk is genoeg te klussen.
In het parochiehuis het Maartenshuis, Grote Markt 6, is altijd veel te doen. Van  maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur fungeert het als inloophuis.

Samen met veel andere kerken in Almere is de parochie betrokken bij het oecumenisch initiatief  ‘Maatschappelijk Relevante Kerken in Almere’ (MRKA). MRKA richt zich op de arme kant van Almere en organiseert onder meer een voedselbank en geeft budgetvoorlichting.

Contactpersoon:
Joke van der Bijl   
T: 0365344438 en 0654785812
E: j.m.a.vanderbijl@kpnmail.nl

Voorganger:
pastor Sandor Koppers 
T: 0629132792 en 0365353058
E: pastoor.koppers@katholiekalmere.nl

Website: St. Bonifatiusparochie

Print Friendly, PDF & Email