St. Bonifatiuskerk

Sint Bonifatiuskerk
Contrabasweg 239
1311 LB Almere
Goed te bereiken met de bus vanaf het station en met de auto/fiets

We hebben de nieuwe kerk in maart van dit jaar in gebruik genomen.
De vieringen:
Zaterdagavond om 19.00 u
Zondagmorgen om 10 en 12 uur
 
Vanwege covid 19 zijn er maatregelen genomen.
Het laatste nieuws staat steeds op onze website: https://katholiekalmere.nl
 

Contactpersoon:
Joke van der Bijl   
T: 0365344438 en 0654785812
E: j.m.a.vanderbijl@kpnmail.nl

Voorganger:
pastor Sandor Koppers 
T: 0629132792 en 0365353058
E: pastoor.koppers@katholiekalmere.nl