Protestantse Gemeente Den Bosch

Kerkstraat 20
5211 KG DEN BOSCH

Ligging: in de binnenstad, 10 minuten lopen vanaf  Centraal station

Kerkdiensten: Zondagmorgen 10.00 uur. Koffiedrinken na afloop 
We vieren op de 2e zondag van de maand Avondmaal.    

Kenmerken: de Protestantse Gemeente Den Bosch wil op een oecumenische  wijze kerk zijn, gericht op de samenleving. De vieringen hebben een oecumenisch karakter, met responsorisch zingen en bidden en er kan een kaarsje gebrand worden. Leden van werkgroepen werken mee in de dienst, met toelichting bij projecten van Amnesty Internatonal enz. Er zijn regelmatig themadiensten. Op elke eerste zondag van de maand: viering van Schrift en Tafel, open voor wie wil.

Doordeweekse activiteiten:
Diverse gespreksgroepen. Van 1 mei tot 1 oktober van 10.00 – 16.00 uur open kerk in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, met gelegenheid voor  meditatie en gebed, gesprek en lectuurtafel.

Er zijn directe contacten met de opvang voor dak- en thuislozen in ‘Het Inloopschip”, Hinthamerstraat 141; met het Sociaal Restaurant van Vincentius, Havenstraat 11a (dagelijks vanaf 17.00 uur open) en met het reïntegratieproject  ‘Het Pastoraal Uitzend Buro”.

Contactpersoon:
Mevrouw H. Bosch 
email: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl

Voorganger: Ds. J.E. Scheenstra
T: 073-644.60.90.
email: erica@pgdenbosch.nl
                                                                                 
Website: Protestantse Gemeente