Sint Joriskerk

Hof 1
3811 CW AMERSFOORT

Kerkgebouw: De protestantse Sint Joriskerk staat in het centrum van Amersfoort. Vanaf het NS station is het 15 minuten lopen.

Kerkdiensten: Zondagochtend om 9.30 uur. De avonddiensten beginnen om 18.00.
In de vieringen staat de Woordverkondiging centraal en worden psalmen volgens de berijming van 1773 gezongen. Naast de berijming van 1773 zingen we ook psalmen en liederen van uit de bundel Weerklank. 

Er is oppas voor de allerkleinsten en tijdens de preek in de ochtenddienst een bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool.

Kenmerken: Gereformeerde Bondsgemeente, teruggaande op Johannes Calvijn. Een geloofsgemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen, van elkaar leren en zo samen groeien in geloof. Het christelijk geloof is een waarheid die je kunt ervaren!

Activiteiten door de week:
Diverse bijbel- en gespreksgroepen.
Gebedskring.
Een Mozaiekgroep die diverse activiteiten en o.a. Nederlandse taal geeft aan en voor bewoners van het AZC.

Het Diaconaal Aandachtscentrum  DAC, Zuidersingel 5, is van dinsdag- t/m vrijdagmiddag open. Iedere eerste donderdag van de maand om 12.30 uur: gratis warme maaltijd.

De Sint Joriskerk onderhoudt ook contacten met een passantenverblijf voor de begeleiding van mensen met sociale problemen.

Contactpersoon:
Jelle Rients Jacobs
tel: 06 10 40 88 26
e-mail: jellerientsjacobs@hotmail.com

Voorganger: dhr. W.J. Dekker
e-mail: WJ-Dekker@kpnmail.nl

Website:  Sint Joriskerk Amersfoort