Petrakerk

Kerkewijk 135
3904 JB Veenendaal

Het kerkgebouw ligt op ongeveer tien minuten loopafstand van het centraal station van Veenendaal. Het gebouw is herkenbaar aan de losse toren en ligt op de hoek van de Kerkewijk en de Dennenlaan. De hoofdingang is aan de Kerkewijk en er is ook een ingang aan de Dennenlaan.

Onze diensten worden op zondag gehouden. In de maanden april tot en met september beginnen de diensten om 9.30 uur. In de maanden oktober tot en met maart beginnen de diensten om 10.00 uur.

Tijdens de diensten is er kinderoppas, hebben kinderen in de basisschoolleeftijd hun nevendienst en is er tweemaal per maand een paralleldienst voor tieners.

Daarnaast is er vijf keer per jaar op zondagavond om 19.00 uur een viering in de stijl van Taizé.

Na de diensten ontmoeten we elkaar bij de koffie.

Kenmerken. De gemeente rond de Petrakerk, -wijkgemeente ZuidWest van de Protestantse Gemeente te Veenendaal-, wil een open en gastvrije gemeente van Christus zijn.
Dat betekent dat ze vanuit haar geloof open wil staan in de samenleving, respect wil tonen voor iedereen die bij haar aanklopt en dat er omgezien wordt naar elkaar.
In de diensten staan de Bijbel, de verkondiging en het bidden centraal en is er veel ruimte voor muziek en zingen uit verschillende tradities.

Activiteiten. Er zijn allerlei activiteiten, zowel door de week als ook op zondagmiddagen.

Er zijn Bijbelgesprekskringen, er worden lezingen gehouden over verschillende onderwerpen, eens in de zoveel tijd is er ‘Kliederkerk’, er is een gezellige cantorij die wekelijks oefent, elke laatste vrijdag van de maand is er een maaltijd, er wordt getimmerd, geschilderd en nog veel meer.
Kortom: we proberen elkaar te ontmoeten en ons geloof te beleven in activiteiten voor hoofd en hart en handen.

Op dinsdagmiddag, op woensdagmiddag en op donderdagavond is de kerk open om een kaarsje aan te steken, stil te zijn of een gesprekje aan te knopen.

Voor informatie en contact kan men altijd bellen.
Telefoonnummer: 06 43476358.
Website: www.petrakerk.nl