Kerken met Stip gaat ook psychisch zwakken ondersteunen

Ook aandacht voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.
Ex-gedetineerden en hun familie zijn van oudsher de doelgroep van Kerken met Stip.
Daaraan is sinds kort een nieuwe doelgroep toegevoegd: mensen die psychisch kwetsbaar zijn.
Het gaat om mensen die vanwege een psychische aandoening niet geheel zelfstandig kunnen functioneren en die daarom in hun dagelijkse leefwereld een steuntje in de rug nodig hebben.
Uiteraard kunnen de plaatselijke Kerken met Stip zelf besluiten of zij zich in hun aanbod ook willen richten op deze doelgroep.
Vanuit de landelijke coördinatie zoeken we, voor mensen die deze steun kunnen gebruiken, contact met pastores en hulpverleners in de ggz. U kunt daarvoor onze coördinator benaderen. Zie de contactgegevens in de kolom hiernaast.
 
Graag wijzen wij u op het interview met Jan Eerbeek in het Nederlands Dagblad van 26 maart 2016, waarin hij vertelt hoe nodig het is dat er meer ondersteuning komt voor psychisch zwakken en hoe Kerken met Stip hier aan gaat bijdragen.

klik hier voor een aankondiging van het artikel: Kerk traint ondersteuners psychisch zwakken.

U kunt het dan downloaden als PDF. Vanwege auteursrechten kunnen wij het artikel hier niet plaatsen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email