Nicolaasparochie

Dorpsstraat 26
2712 AL ZOETERMEER

Kerkdiensten Nicolaas:
In de Nicolaaskerk: zaterdag 19.00 uur, zondag 9.00 uur en 11.00 uur.
In de andere kerken: zondag 10.30 uur (De Wijngaard: 11.30 uur). Na afloop is er in alle kerken ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kenmerken:
De parochie H. Nicolaas bestaat uit vijf vicariaatskerken verspreid over verschillende wijken in Zoetermeer zijn dat de Wijngaard, de Doortocht, de Genesareth, de Tabor en de Nicolaaskerk. Het Mariaportaal van de Nicolaaskerk is elke dag open voor gebed van 9:30 tot 16:00. Het laatste half uur is er gelegenheid om het Rozenhoedje te bidden. De verschillende vicariaatskerken zijn kleine, open geloofsgemeenschappen met veel actief kader. Mensen zijn op elkaar betrokken en verschillende vicariaten hebben een sterk ontwikkelde diaconie. Binnen de Nicolaaskerk is een grote groep mensen actief die vanuit de Vincentiusvereniging zieken en ouderen bezoeken. De Vincentiusvereniging heeft een grote eigen kringloopwinkel: Het Schuurtje van Vincentius. Binnen de andere vicariaten zijn bezoekgroepen voor het ouderenbezoek. Zoetermeer kent zes uitdeelpunten van de voedselbank, waarvan twee in kerkgebouwen van de Nicolaasparochie: de Nicolaaskerk en de Genesareth.

Vieringen:
De Nicolaasparochie beoogt een goedverzorgde liturgie in alle kerken. Er zijn veel koren die de vieringen opluisteren. Ook worden er regelmatig speciale vieringen georganiseerd: jongerenvieringen op elke tweede zondag van de maand, Taizé vieringen op elke 4e zondagavond van de maand (in de Wijngaard), jaarlijks een ouderenviering in elk van de vijf kerken en een vesperviering elke dinsdagavond (in de Genesareth). Er zijn vrijwilligers, die voor vervoer zorgen voor mensen die slecht ter been zijn. In sommige kerken wordt een crèche en kinderwoorddienst gehouden. In de Genesarethkerk houdt een RK Indonesische gemeenschap een viering op elke 3e en 5e zondag van de maand. In de Wijngaard houdt een groep Syrische christenen eigen vieringen.

Kerk met Stip contactpersoon:
Gerda Masselink (Bereikbaar via het parochiebureau)
T: 079.316.30.44 (tussen 9.00 – 12.30 uur)
E: kerkmetstip@hnpz.nl

Stichting Solide en project BAKboord:
In Zoetermeer zijn er vrijwilligers die gevangenen bezoeken in de plaatselijke penitentiaire inrichting. De Stichting Solide (verankerd in de parochie) ondersteunt deze vrijwilligers. De stichting biedt daarnaast materiële hulp voor gedetineerden. Project BAKboord is actief om gedetineerden aan betaald werk te helpen in Zoetermeer en Den Haag.

Voorgangers:
Pastoor Jaap van der Bie, pastor Kees van Vliet, pastor/diaken Walther Burgering en pastor Thea Epskamp.
De pastores zijn bereikbaar via het parochiebureau.
T: 079.316.30.44 (tussen 9.00 – 12.30 uur)

Website: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl