La Sagrada Familia

Hildegardistraat 50
3036 NX ROTTERDAM

La Parroquia de Hispanohablantes ‘Sagrada Familia’

La Sagrada Familia ligt in Rotterdam Noord.

Kerkdiensten: zijn op zondag om 12.00 uur. Na afloop koffiedrinken

La Sagrada Familia is een roomskatholieke multiculturele geloofsgemeenschap voor mensen uit meer dan 20 spaanssprekende landen en richt zich onder meer op vrouwen en (ex)gedetineerden. Deze gemeenschap hecht groot belang aan onderlinge ontmoeting en ondersteuning

Activiteiten:
– Zuidamerikaans koor, gebedsgroep, kindernevendiensten.
– Hulp bij juridische en psychische problemen
– Werkgroep ‘ Apoyo a la Mujer’ voor praktische steun aan vrouwen (0616.654.349)
– Vrijwilligersgroep ‘ El Grupo Visita Carcel’ bezoekt gedetineerden en verleent medewerking aan kerkdiensten in verschillende gevangenissen

Contactpersoon: Mayenka Albarazzin
T: 0640.869.897
E: mayenka@chello.nl

Voorganger: pastora Mw. Viki Alberdi
T: 0616.925.358 of 0618.335.526

Inlichtingen: justitiepastor Rene Akkermans 
T: 0180.559.186
E: r.akkermans@dji.minjus.nl

Print Friendly