LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG 2020 UITGESTELD

CORONA

Beste mensen,

 Jan Eerbeek, Christiaan Donner en ik hebben overleg gehad over de vraag of we de Ontmoetingsdag van Kerken met Stip op 4 april door moeten laten gaan. Na rijp beraad hebben we besloten de Ontmoetingsdag af te zeggen. Dit in verband met de landelijke inzet om de verspreiding van het coronavirus te beperken door niet direct noodzakelijke reizen en bijeenkomsten af te blazen. We hopen de bijeenkomsten op een later tijdstip alsnog te kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

 
Hendrine Verkade
(diaconaal pastor / coordinator Kerken met Stip)
tel.: 06-13552954


De ontmoetingsdag zal worden gehouden op

zaterdag 4 april 2020

10.30 uur – 13.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Plaats: Nederlandse Gereformeerde Kerk,
             Hoogstraat 80, te Leerdam

De kerk bevindt zich in het centrum van Leerdam en is te bereiken met openbaar vervoer en eigen vervoer.
Voor parkeren en route naar de kerk zie onderaan deze pagina.

Thema: “Wat de rechtspraak niet kan: herstel, vergeving of verzoening, kunnen kerken dat wél?”

Vergeving en verzoening zijn moeilijke thema’s voor gedetineerden en ex- gedetineerden. En zeker ook voor slachtoffers en nabestaanden van misdrijven. Toch zijn vergeving en verzoening heel belangrijk bij herstel van het leven. Het gaat niet alleen maar om het uitzitten van de straf maar ook om herstel van wat in het delict is gebeurd tussen daders, slachtoffers en de samenleving. Dat is meestal niet via de juridische weg op te lossen en ook de hulpverlening is daar niet altijd toe in staat. De vraag is of kerken en pastoraat en vrijwilligers daar een eigen rol in kunnen hebben.

Programma

 Sprekers op deze dag zijn:

  • Yvo van Kuijck senior raadsheer bij Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden en voorzitter van Forum Levenslang.
  • ds Christiaan Donner was 25 jaar gevangenispredikant, is verbonden aan de Lukaskerk in Den Haag en vrijwilliger bij Straatpastoraat

Opening en welkom (10.30 uur) Inleiding door mr. Yvo van Kuijck Korte pauze

Inleiding door ds. Christiaan Donner

Reactie en gesprek met de zaal over inleidingen Voortzetting in kleine groepjes

Plenaire afsluiting en lunch (12.45 uur) Afsluiting lunch (13.30 uur)

Wij hopen u te ontmoeten op 4 april 2020.
Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. (een vrije gift voor de onkosten is welkom)

Wilt u zich z.s.m. opgeven bij Hendrine Verkade in verband met de voorbereidingen voor deze dag:
kerken.met.stip@gmail.com of telefonisch 06-22472599

Mogelijk ten overvloede: u kunt gasten meenemen zoveel u maar wilt.

Met hartelijke groet en graag tot 4 april,

Jan Eerbeek
Christiaan Donner
Hendrine Verkade

Leerdam is eenvoudig te bereiken met trein en bus. Zie hiervoor https://www.9292.nl/station-leerdam

Wandelroutekaart vanaf NS station Leerdam:

Leerdam is ook eenvoudig te bereiken met de auto. Het ligt tussen de A2 en A15.
In het centrum is het betaald parkeren en op veel plaatsen mag u niet langer dan 2 uur staan.
Het is aan te raden om te parkeren op het parkeerterrein van sportcentrum Laco, Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam. Hier kunt u gratis parkeren.
Wandelroutekaart vanaf gratis parkeerplaats:

Print Friendly, PDF & Email