H. Antonius Abt

RK Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt
Scheveningseweg 233
2584 AA DEN HAAG

De kerk van de H. Antonius Abt is bereikbaar met tramlijn 1 en buslijn 22.

De Antonius Abt is een actieve RK geloofsgemeenschap met oog voor jeugd en jongeren, gezinnen met kinderen, ouderen en zieken en (ex)gedetineerden. Kerkdiensten worden afwisselend opgeluisterd door het kinderkoor, het jongerenkoor of één van de twee gemengde koren. De Antonius Abt is een van de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag Noord.

De Filipijnse gemeenschap is participant van de geloofsgemeenschap Antonius Abt en houdt een Eucharistieviering in het Engels op de tweede en vierde zaterdag van de maand. De zang wordt verzorgd door het FCC Choir. Aanvang: 18.00 uur. Op de overige zaterdagen is er een Eucharistieviering om 17.00 uur.

Op zondag is de viering om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op woensdag is er om 9.00 uur een Eucharistieviering, met aansluitend koffie-inloop in de pastorie.

De Mariakapel bij de ingang van de kerk is dagelijks open voor stil gebed en het branden van lichtjes. De kerk zelf is een toeristische trekpleister met veel bezienswaardigheden. Geregeld zijn er lezingen, meditatie- en bezinningsbijeenkomsten, excursies en cursussen. Ook zijn er goede contacten in het Oecumenisch Beraad Scheveningen.

De Antonius Abt wil ook een diaconale gemeenschap zijn. Het gaat om zorg voor en solidariteit met mensen vlakbij en ver weg: in ontwikkelingslanden en gewetensgevangenen. De werkgroep Missie, Ontwikkeling Vrede ondersteunt de collectes voor de Vasten- en Adventsactie, vredesorganisatie PAX, Missio en Week Nederlandse Missionaris. De Wereldwinkel verkoopt maandelijks fairtrade levensmiddelen na de vieringen. Er is een permanente inzameling van artikelen voor de voedselbank Scheveningen. In december worden groetenkaarten van Amnesty International verkocht.

De Lidwinagroep houdt zich bezig met diaconale activiteiten voor ouderen en zieken zoals persoonlijk bezoek aan huis en het organiseren van o.a. speciale kerstbijeenkomsten en jaarlijkse uitjes voor ouderen.

In en om de kerk en pastorie zijn helpende handen altijd welkom.

Via het secretariaat (maandag en dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur en woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur) is het mogelijk een afspraak te maken met een van de pastores. Wie een kopje koffie wil drinken of iets wil vragen is van harte welkom.

Ga voor meer informatie naar de website: www.rkdenhaag.nl.

Print Friendly, PDF & Email