Evangelisch Lutherse Gemeente

Willibrordkerk
Adolf van Nieuwenaarlaan 3a
6824 AM Arnhem

Kerkgebouw: De Evangelische Lutherse Gemeente ligt in de wijk Molenbeke en is bereikbaar met het OV, de lijnen 1, 26, 29 en 331. Halte Hoflaan.

Kerkdiensten: aanvang zondag 10.30 uur. Na afloop koffie en limonade. Er zijn een crèche, kinderkerk en soms ook jeugdkerk. Er wordt vrolijk gemusiceerd. Eens in de maand samen met de cantorij. Elk kwartaal is er een Bachcantatedienst met eigen koor en musici.

Kenmerken: De Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem is een streekgemeente. De leden wonen verspreid in de wijde regio, tot in Duitsland toe. Het is een gemeente rondom Woord en Sacrament. Het Avondmaal is dan ook belangrijk voor de gemeente. Zij viert dat de opgestane Heer haar sterkt met de kracht van Zijn verrijzenis en dat zij genadebrood eet.

De gemeente is protestant maar in de vormgeving van de kerkdiensten vooral katholiek (maar niet Rooms), kortom: luthers. Doordeweeks zijn er gesprekskringen, een ouderensoos en een jongvolwassenengroep.

Tegenover de kerk, op nummer 13, staat ‘Het Kruispunt’, de huiskamer voor wie dak- of thuisloos is. Daar wordt elke doordeweekse avond om half vijf uur koffie geschonken waarna er een maaltijd klaarstaat. In ‘Het Kruispunt’ wordt elke zaterdagavond om zes uur een korte dienst gehouden, met aansluitend soep en brood.

Er zijn hele directe lijntjes met ‘De Instap’, ‘Exodus’ en de justitiepastores.

Contactpersonen:
Ds. Anton Metske
T: 0264433072 (‘Het Kruispunt’)
E: antonmetske@hotmail.com

Website:  Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem

Print Friendly, PDF & Email