Wijkpastoraat ‘t Oude Noorden

Zwaanshals 287
3035 KH ROTTERDAM

Wijkpastoraat Het Oude Noorden ligt in de stadswijk ‘t Oude Noorden en is vanaf Rotterdam Centraal bereikbaar met tram 7 en 8, halte Zaagmolenbrug.

Kerkdiensten: Het wijkpastoraat heeft elke eerste en elke derde zondag van de maand kerkdiensten, om 11 uur met voor en na koffie.

Kenmerken van de gemeenschap zijn: warme ontmoetingsruimte voor iedereen in de wijk. Oecumenische vieringen door buurtbewoners samen met de predikant of pastor voorbereid. De diensten lijken op wat men in de bajes gewend is.

Activiteiten:
Inloop is ma t/m vrij behalve do ochtend, want dan is