Walfriedparochie

Ra 4
9733 HS GRONINGEN

Kerkgebouw: Het middelpunt van de Walfriedparochie is de Emmauskerk. Adres: Ra 4 te Groningen in de wijk Lewenborg in het noordoosten van de stad. Bereikbaar met buslijn 3, uitstappen halte De Fok.

Kerkdiensten: zondag om 11.15 uur; op de eerste zondag van de maand om 10 uur (oecumenische viering) 
Elke zondag is er na afloop koffiedrinken.

Kenmerken: de mensen van de Walfriedparochie willen het evangelie van Jezus van Nazareth handen en voeten geven. Jezus zet ons als geen ander op het spoor van God, de bron van ons bestaan. In de bijbelverhalen worden we geroepen om naar elkaar om te zien. Immers waar mensen openheid, mededogen en liefde ervaren, daar ‘gebeurt’ God.

De parochie is een multiculturele, open geloofsgemeenschap. De deelnemers komen uit alle delen van de wereld. Er is een nauwe band met de Sint Antoniusparochie in Lelydorp, Suriname. Ook Roma en andere woonwagenbewoners zijn bij de parochie aangesloten.

In de kerkdiensten wisselen eucharistie-, woord- en communievieringen en diensten onder leiding van parochianen elkaar af. Er zijn twee koren: een rondom liederen van Huub Oosterhuis en een met repertoire uit de hele wereld.

Activiteiten door de week:
De kerk is op donderdagochtend van 10 tot 12 uur open voor wie stilte zoeken of een kaarsje willen branden.  Er zijn regelmatig gespreksavonden rondom geloofs- en levensvragen en door het jaar heen avonden gericht op ontspanning en ontmoeting. Voorts koffieochtenden voor ouderen. Elders, om de drie weken, een bijbelstudiegroep. Men kan meezingen in een koor en deelnemen in een werkgroep Suriname, een feestcommissie, een werkgroep liturgie en helpen klussen.

Contactpersoon: Frans de Smit
T: 050.579.75.91.
E: fransdesmit@veteranen.nl

website

Print Friendly, PDF & Email