Martinusparochie

Pastoor Nuyenstraat 3
1689 GM ZWAAG

Kerkgebouw: Zwaag ligt onder de rook van Hoorn Het kerkgebouw staat aan de Pastoor Nuyenstraat nummer 3 en is bereikbaar met buslijn 13 en 132. Uitstappen halte Pastoor Nuyenstraat.

Kerkdiensten: zondag om 9.30 uur. Na afloop van de tweede zondag in de maand is er achter in de kerk koffiedrinken

Kenmerken: volkskerk, vriendelijke dorpskerk.

De vieringen worden gekenmerkt door variatie in de vormen: eucharistie of lekendiensten. Ook is er variatie in zang: samenzang of medewerking van een zangkoor.

Regelmatig zijn er gezinsvieringen of vieringen met een maatschappelijk thema.

Activiteiten door de week: eens in de maand is er op maandagavond een gespreksgroep over geloven in deze tijd. In regionaal verband zijn er ook andere gespreksavonden, een literatuurkring en een alphacursus.

Inloophuis de Steeg in de Grote Havensteeg is op zondag- en vrijdagmiddag open

De Lourdeskapel is regelmatig geopend voor het branden van een kaarsje.
Er zijn een tuin en een kerkhof, waarin een grote groep mensen werkzaam is.
In de zomermaanden wordt er een wandel- en bezinningsweek georganiseerd.

Contactpersonen:
M.A. Hoekstra
T:0229240782 
E: ma.hoekstra@kpnmail.nl

T.H. Beerepoot
T: 0229261894 
E: thbeerepoot@hotmail.com

Voorganger: Pastor Antonio Tocco,
T: 0229245621 
E: antoniotocco@hotmail.it

Secretariaat: sintmartinus@quicknet.nl

Website: www.sintmartinuszwaag.nl/

Print Friendly