Kerk van de Nazarener

Zijlweg 218
2015 CK HAARLEM

Kerkgebouw: Zijlweg 218 in Haarlem, hoek Randweg / Zijlweg tegenover het Nova College.  Bereikbaar met bus lijn nr  81 / 4 / 51

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.30 uur. Na afloop koffie en thee drinken

Kenmerken: de kerk van de Nazarener is een groeiende evangelische gemeenschap van 150 personen. De warme gemeente is laagdrempelig en dynamisch. Zij is buurtgericht en biedt veiligheid en hulp aan wie dat nodig hebben.

De kerkdiensten zijn aantrekkelijk, met krachtige muziek en een actuele boodschap.

Activiteiten door de week:
Actieve huiskringen eens in de twee weken op woensdagavond.
De kring voor jongvolwassenen is met eten
Eens in de paar maanden is er een gezamenlijke maaltijd in de kerk.
Een heel actieve diaconale groep.

Contactpersonen: Ger en Anneke Dommerholt
T: 023.524.82.48  
E: g.a.dommerholt@gmail.com

Voorganger: Pastor Jan de Haan
T: 06.217.055.02.
E: jdehaan@nazarene.nl

Spreekuur: altijd bereikbaar behalve op maandag.

Website:  www.haarlem.nazarene.nl/

Print Friendly