Immanuelkerk

Overwinningsplein 1
9728 GP GRONINGEN

Kerkgebouw: De Immanuelkerk aan het Overwinningsplein ligt aan de Zuidkant van het centrum van Groningen. Bereikbaar met buslijn nr 6, uitstappen halte Overwinningsplein.

Kerkdiensten: zondagochtend om 9.30 uur. Circa tien keer per jaar is er ook om 11.00 uur een themadienst met een vernieuwend karakter, mede voorbereid door een wisselend groepje  gemeenteleden. Voor tieners is er eens in de maand een speciale viering.Iedere zondag is er na de kerkdienst koffiedrinken .

Kenmerken: de Immanuelkerk is een pluriforme gemeenschap, met als missie: kerk in de buurt, stem in de stad, werk in de wereld.  Veel oudere mensen, hoewel de jeugd zeker ook vertegenwoordigd is. Behalve in de vakantieperiode is er altijd kinderkerk en krijgt de jeugd ook aandacht in de dienst. Behalve uit het Liedboek en  Tussentijds wordt soms ook uit andere, eigentijdse bundels gezongen.

Activiteiten door de week: rondom geloof en leven maar ook sociaal en diaconaal. Gespreksgroepen over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn twee cantorijen. Veel mensen van de Immanuelkerk zijn actief in verzorgings- en verpleeghuizen, bijvoorbeeld rondom de kerkdiensten aldaar.
Iedere woensdag van 10 tot 12 uur is de kerk open voor een praatje bij de koffie of een diepergaand gesprek. Ook kan men in het stilte