Groenmarktkerk

Nieuwe Groenmarkt 12
2011 TW HAARLEM

De Groenmarktkerk vormt samen met de Bavo de parochie: H.H. Antonius en Bavo. Beide kerken hebben echter zo veel mogelijk hun eigen karakter.

Locaties:
De RK Groenmarktkerkgemeenschap en het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad werken nauw samen. Zij zijn buren van elkaar, respectievelijk op Nieuwe Groenmarkt 12 en 10, in het hart van het oude stadscentrum van Haarlem, enkele minuten lopen vanaf de Grote Markt.

Kerkdiensten van de Groenmarktparochie:
Op de eerste zondag van de maand is er om 12 uur een Eucharistieviering; op de derde zondag van de maand om 10.30 uur is er een Woord- en Communiedienst.
Op de andere zondagen zijn er gebedsvieringen, waarin leken kunnen voorgaan. Deze vieringen beginnen om 10.30 uur.
Op dinsdag en vrijdag is er om 12.30 uur een Woord- en Communieviering.

Activiteiten door de week van de Groenmarktkerk:
Kaarsje branden in het stiltecentrum. – Repetities van het kerkkoor op maandagavond van 8 tot 9 uur. Het koor zoekt nieuwe zangers. –  Rondom en in de kerk zijn er hand- en spandiensten te verrichten.

Vieringen in het Aanloopcentrum van Stem in de Stad:
Elke laatste zondag van de maand om 12 uur een laagdrempelige Stem-inn viering rondom een thema georganiseerd vanuit het straatpastoraat. Na afloop koffiedrinken.

Activiteiten door de week van Stem in de Stad: het Aanloopcentrum is zat/zon/ma/ van 14 tot 16 uur open. Di/woe/don/vrij van 11 tot 16 uur open.

Eetvoorziening op ma/woe/vrij van 17 tot 17.30 uur.

Diaconaal spreekuur: ma/wo van 14 tot 16 uur. Don van 11 tot 13 uur. Hier is veel bemiddeling naar hulpverlenende instanties mogelijk.

De straatpastor is op straat en in het aanloopcentrum en telefonisch aanspreekbaar..

Contactpersoon:
Lieke van Doorn
email: liekevand@gmail.com
telefoon: 023 5479420

Websites: www.stemindestad.nl/     www.groenmarktkerk.nl/

Print Friendly