DOELSTELLING

Kerken met Stip is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestants justitiepastoraat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van verschillende signatuur. Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip. “Stipkerken” kunnen, zo nodig, de deskundigheid vragen van het justitiepastoraat.

De leefwereld van ex-gedetineerden heeft zo z’n eigen problemen en is niet zonder valkuilen.
Kerkdiensten in gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en TBS-klinieken verheugen zich in een grote belangstelling. Gedetineerden ervaren daar soms de kracht van het geloof en hoe dat je leven kan veranderen.

Tot de dag van de invrijheidstelling aanbreekt… Hoe gaat het dan verder?
Er komt elke keer weer heel veel bij kijken om een nieuw bestaan op te bouwen en een menswaardige plek in de samenleving te vinden. De kerk is geen reclasseringsinstelling, maar het eigene van de kerk is dat zij mensen, geestelijk gesproken, een dak boven het hoofd kan bieden. En zij biedt een gemeenschap waarbinnen je als mens gerespecteerd wordt en waarbinnen je wat kunt doen. Ook vind je bij een Kerk met Stip iets terug van de bajeskerk en dat is mooi meegenomen.
 
Iedere Kerk met Stip heeft een actieve justitiepastor als feedback bij de hand. Kerken met Stip hebben vaak een grote ervaring met diaconale projecten en zijn, als het ware van nature, gastvrij en open ingericht. Nieuwe mensen voelen zich er snel thuis. Getrainde vrijwilligers maken het deelgenoot zijn van een gemeenschap tot een warm menselijk gebeuren. mutsNogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie wekelijks de vieringen in de gevangenis meemaakten.

Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip katholieke en protestant-christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Een huis voor hun ziel. Dat zou zelfs de kans op recidive kunnen verminderen!

Op deze site vindt U de Kerken met Stip, verspreid over het land, die zichzelf al in de etalage hebben gezet.
Geregeld  komen er nieuwe bij.

Iedere Kerk met Stip is gekoppeld aan een justitie- pastor of predikant. Registratie gebeurt door het landelijk bestuur.
Natuurlijk zou elke geloofsgemeenschap een Kerk met Stip moeten zijn, maar dat is nog niet de realiteit van vandaag. Daarom zet het bestuur zich in om zoveel mogelijk kerken kleur te laten bekennen.

plaqette_kl

Over het logo en de plaquette
Het eerste kerken-met-stip-logo was ontworpen door een gedetineerde. De maker liet zien hoe geloof in een betere toekomst de tralies van het bestaan openbreekt.
Het huidige logo is geïnspireerd op hobo-tekens, bij zwervenden in de VS zeer bekend. Dak- en thuislozen plaatsten een stip op de muur van een huis of instelling als men daar gastvrij ontvangen was. Dit om lotgenoten het adres aan te bevelen.
Het “open dak” op het logo wil de gastvrije kerststal uitbeelden. Het kruis beeldt de geloofsgemeenschap uit. 
Het logo is ook als plaquette verkrijgbaar en kan aangebracht worden op de kerkmuur. De plaquette is 20×20 cm. en gemaakt van roestvrij staal en wordt geleverd met bevestigingsmateriaal.          
Te bestellen bij:  cdonner@online.nl

Hieronder kunt u de brochure, de folders en de poster t.b.v. Kerken met Stip downloaden en printen.

Poster Kerk met Stip

Folder voor de kerken 2018

Folder voor gedetineerden 2018

Brochure 2018

Print Friendly, PDF & Email