Antonius Abtparochie

Scheveningseweg 233
2584 AA DEN HAAG

De kerk van de H. Antonius Abtparochie is bereikbaar met tramlijn 1 (richting Statenkwartier).

Kerkdiensten zijn op zaterdagmiddag 17.00 uur en zondagmorgen 10.30 uur. Met koffiedrinken na afloop. Op woensdagochtend om 9.00 uur is er ook een dienst, met aansluitend koffie-inloop tot 10.30 uur. Iedere 2e en 4e zaterdag van de maand zijn er om 18.30 uur eucharistievieringen van de Filippijnse Gemeenschap in het Engels/Pinoy. De parochie biedt een gastvrij onderdak.

De Antonius Abtparochie is een actieve geloofsgemeenschap met veel oog voor jeugd, jonge ouders, jongeren, zieken, ouderen en (ex)gedetineerden. Kerkdiensten worden afwisselend verrijkt met zang van het eigen kinderkoor of  jongerenkoor PaMa, en diverse andere koren. Eens per jaar staan (ex)gedetineerden in het centrum van de (liturgische) aandacht. Geregeld zijn er lezingen (Geloof op drift), bezinningsavonden en bijbelstudie en cursussen (meditatief bloemschikken, icoon schilderen). Ook zijn er goede oecumenische contacten.
De Antonius Abtparochie wil in woord en daad ook een diaconale parochie zijn. Het gaat om zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood. De MOV/groep onderhoudt contacten met de buitenwereld: vriendschapsband met de katholieke kerk in Suriname; de Fair Tradewinkel verkoopt maandelijks artikelen na de vieringen. Voorts steunt de parochie de Vastenactie, Solidaridad, Pax Christi, Missio, Amnesty International, Exodus en een project van het gevangenispastoraat Scheveningen.
In en om de kerk en pastorie zijn altijd klussen te doen, schoonmaken en onderhoud, bijhouden en het verzorgen van de tuin.

De Mariakapel bij de ingang van de kerk is dagelijks open voor een stil gebed en het branden van kaarsen. De kerk zelf is een toeristische trekpleister met veel bezienswaardigheden.

Via het secretariaat (op werkdagen open van 9.30 – 13.30 uur) is het mogelijk een afspraak te maken met een van de pastores. Wie een kopje koffie wil drinken of iets wil vragen is van harte welkom.

Ga voor informatie over contactmogelijkheden naar de website:   www.parochie-antonius-abt.nl 

Print Friendly