ALPHA for PRISONS

Logo Alpha

Al enige tijd is er een speciale uitvoering van de Alpha Cursus in de gevangenissen en die cursus is, in die setting van detentie, goed ontvangen door de gedetineerden.
Ook de vrijwilligers uit de gemeentes en parochies zijn enthousiast.

Binnen de aangesloten Kerken met Stip is er een aantal die deze cursus Alpha in Prison al jarenlang aanbieden en uitvoeren. Als vereniging van Kerken met Stip lijkt het ons een goede zaak om deze cursus, ook vanuit de Kerken met Stip, op een grotere en bredere schaal aan te kunnen bieden in de inrichtingen.

Er zijn veel Kerken met Stip die via vrijwilligers aan kerkdiensten in de gevangenis al persoonlijke contacten hebben gelegd met gedetineerden. Wij zien in een aanbod van Alpha in Prison door de plaatselijke gemeente of parochie daarnaast een uitstekende gelegenheid om het gesprek over het christelijk geloof tussen vrijwilligers en gedetineerden onderling verder uit te bouwen.

Het mag duidelijk zijn dat Kerken met Stip die nog weinig contacten hebben kunnen leggen binnen een inrichting, met dit aanbod een grotere kans maken die contacten wel te kunnen leggen.

Vooraf is een overleg met de plaatselijke geestelijke verzorging in de inrichting voor een facilitering van dit aanbod vanzelfsprekend.

De Alphacursus kent een strakke opbouw die in de afgelopen jaren heeft bewezen dat het werkt!
Niet een ieder zal alle theologische concepten in deze cursus kunnen appreciëren.
Het wil dan ook een aanzet, een begin voor een verder vervolg aanbieden!
Deze cursus werkt door de ontmoeting van vrijwilligers van buiten met de gedetineerden binnen!

Verder is er informatie te vinden op http://nederland.alpha.org

 

Print Friendly, PDF & Email